Om Malvik Blandakor

Malvik Blandakor består i dag av i overkant av 70 kormedlemmer. Vi øver mandager fra kl 19.00 til kl 21.30. Vårt faste øvingslokale er Vikhammer skole.

Malvik Blandakor ble stiftet 3. september 1973, og har siden vært et aktivt kor. Aktiviteter i koret er sangøvelser, konserter, underholdning ved tilstelninger både for barn og voksne. Vi drar på korturer, seminarer, sangerstevner og vi deltar på 17. mai, allehelgensdag, 1. søndag i advent og 1. juledag i kirken.

Informasjon til medlemmene blir gitt via e-post og gjennom appen Gnist, som medlemmene får tilgang til ved innmelding.

 

Våre forventninger til medlemmene

Å være med i kor er en hobby med forpliktelser. Skal koret høres bra ut, er det viktig  at oppmøte på øvelser, seminarer og konserter prioriteres høyt så fremt det ikke er snakk om arbeidsrelatert fravær eller annet gyldig fravær. Det er mulig å komme på øvelse selv om man ikke greier å synge. Mye musikalsk informasjon blir gitt på hver øvelse, og man får med seg mye ved bare å bruke ørene også, i tillegg til at det er sosialt.

Har man absolutt ingen mulighet til å komme på øvelse eller konsert, skal det gis beskjed til riktig stemmekontakt. Hvem dette er finner man under Aktiviteter i Gnist.

Én til to ganger i året har vi øvingsseminar. Disse er viktige både for utviklingen av sangen, men også for å gjøre oss mer sammensveiset sosialt. Etter disse seminarene er vi lykkelig slitne etter mye arbeid og moro.

Glede og formidlingsevne står i høysetet, og vil liker å synge uten noter for å frigjøre oss i sanguttrykket. Vi har et variert repertoar, og liker å utvikle oss musikalsk ved å ta nye utfordringer. Målet er at det skal låte så bra at publikum gledes.

Trivselsregler i Malvik Blandakor

Hold øvingsdagen hellig og møt til rett tid

Møt positiv, lærevillig og godt forberedt til øvelsene.

Møt gjerne opp selv om du ikke er sangbar, mye kan læres ved bare å lytte og notere i notene.

Meld eventuelt forfall til stemmekontakten i god tid. Dette gjelder for både øvingskvelder og konserter.

 Ta godt imot nye kormedlemmer og hjelp dem til rette i koret.

 Vær inkluderende og vis toleranse og respekt overfor medsangere som ikke er like flink som deg. Hjelp dem, men overlat til dirigenten å korrigere dem.

Legg forholdene til rette for et godt læremiljø i koret. Unngå forstyrrende småprating.

Vær positiv til å ta verv i styre og komitéer og å bidra ved våre egne arrangementer.

Syng litt hver dag. Du blir glad og stemmen holder seg best ved daglig trening.