Malvik Blandakor
Postadresse

v/Anne Digre Vikhammermo
Harpeveien 3 B
7560 Vikhammer

Besøksadresse

v/Anne Digre Vikhammermo
Harpeveien 3 B
7560 Vikhammer

Org.nr.

991205624