Vi i Malvik Blandakor synes det er flott at mange har lyst til å begynne i koret, og vi får stadig nye medlemmer. Vi har god alderspredning og jevn tilvekst, også av unge stemmer. Det er bra! Som i mange kor skulle vi også selvfølgelig ønsket oss enda flere basser og tenorer, så både guta og kara taes i mot med åpne armer! Ved å bli med i koret, gir du et viktig bidrag på kulturfronten i kommunen, og du vil bli innlemmet i et åpent og inkluderende fellesskap. 

Interesserte kan ta kontakt med korets leder på telefon eller epost, eller søke om å bli medlem nedenfor: